پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

کارگاه سیم پیچی

هدف از کارگاه سیم پیچی

طراحی و ساخت انواع ترانسفورماتورهای تکفاز وهمچنین سیم پیچی انواع الکتروموتورهای تکفاز و سه فاز می باشد.

برخی از تجهیزات کارگاه سیم پیچی عبارتند از:

1- انواع سیم لاکی در سایز های مختلف

2- انواع قرقره ترانسفورماتور  در سایزهای مختلف

3- انواع هسته ترانسفورماتورها

4- اتوترانسفورماتور سه فاز 17 آمپر

5- تابلو تست سیم پیچی  ترانسفورماتور و الکتروموتور

6- انواع الکتروموتور با توان های مختلف

7- انواع آرمیچر با تعداد شیارها و کلکتورهای متفاوت

8- دستگاه بوبین پیچ و کلاف پیچ

9- دستگاه تست آرمیچر

برخی از سرفصل های آموزشی در کارگاه سیم پیچی به شرح زیر می باشد:

1- طراحی و ساخت انواع ترانسفورماتورهای تکفاز تغذیه،هویه،نقطه جوش، جوشکاری و اتوترانسفورماتور

2- طراحی و سیم پیچی الکتروموتورهای تکفاز تک سرعته شامل پمپ آب و هواکش و ماشین لباسشویی و...

3- طراحی و سیم پیچی الکتروموتورهای تکفاز دو سرعته شامل موتور کولرهای آبی  با توان های مختلف

4- طراحی و سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز تک سرعته دوقطب، چهارقطب و شش قطب با توان های مختلف

5- طراحی و سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز دوسرعته (دالاندر با نسبت سرعت 4/2-8/4-12/6 در توان های مختلف)