پیمایش پیمایش

نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

کارگاه عمومی

هدف از کارگاه عمومی

آشنایی با مهارتهای فلزکاری، جوشکاری، تراشکاری و ریخته گری بسته به تجهیزات موجود در محل آموزش می باشد.

برخی از تجهیزات کارگاه عمومی عبارتند از:

1- میزکار فلزی به همراه گیره های کار که برروی میز نصب شده است.

2- تجهیزات مهارت فلز کاری از قبیل دریل ستونی، کمان اره، سوهان، خط کش، گونیا، سوزن خط کش، سمبه نشان، چکش، کولیس و...

3-تجهیزات مورد نیاز مهارت جوشکاری ازقبیل ماشین جوش و الکترود، ماسک و...

4-تجهیزات مورد نیازمهارت تراشکاری از قبیل ماشین تراش و ماشین فرزودریل و تجهیزات جانبی دیگر

5-تجهیزات مورد نیاز مهارت ریخته گری از قبیل دیگ مذاب و پاتیل و قالب و مدل و ماسه و...

برخی ازسرفصل های آموزشی کارگاه عمومی به شرح زیر است:

1- آموزش عملی نحوه اندازه گیری توسط کولیس و ریزسنج  همچنینمعرفی خطا در اندازه گیری، نحوه ی محاسبه ی خطای نسبی، خطای مطلق و میزان خطای قابل قبول در اندازه گیری

2- در بخش فلزکاری دانجشویان پس از آشنایی با ابزار مختلف مورد استفاده در کارگاه و اصول درست و ایمن استفاده از آنها ،در طی فرایند ساخت یک مدل فلزی مهارت برشکاری، سوهان کاری، سوراخ کاری، سمباده زنی و پرداخت را کسب می کنند.

3- در بخش جوشکاری دانجشویان پس ازآشنایی با انواع جوش و تجهیزات مربوط به جوش الکترود دستی، انواع جوشها را تمرین کرده و بعد از یافتن مهارت لازم دو قطعه را در حالتهای مختلف به هم جوش می دهد.

4- در بخش تراشکاری دانشجویان بعد از آشنایی با ماشینهای تراشکاری، انواع بخشهای تراشکاری مانند روتراشی، کف تراشی، پیچ تراشی، شیارتراشی، عمق تراشی و... را فرا گرفته و  مهارت لازم در این خصوص را  کسب  می کنند.

5- در بخش ریخته گری دانجشویان با تجهیزات ریخته گری مانند بوته، پاتیل، قالب درجه و... آشنا شده و سپس با درست کردن مذاب و قرار دادن مدل در داخل قالب، باریختن مذاب در داخل قالب مدل فلزی آن را تهیه می کنند.