دفترچه تلفن دانشگاه دفترچه تلفن دانشگاه

 

حوزه ریاست

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

ریاست

آقای دکتر کراری

-

Karrari [AT] aut [DOT] ac [DOT] ir

مسئول دفتر ریاست

خانم ایرانی راد

250

 

 

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

معاونت آموزشی و پژوهشی

آقای دکتر سلامتیان

-

Salamatian [AT] aut [DOT] ac [DOT] ir

مدیریت تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر طاهری

-

htaheri [AT] aut [DOT] ac [DOT] ir

مدیر کل امور آموزشی

آقای مهندس کیانی نیا

159

ali.kiani.nia [AT] gmail [DOT] com

مسئول تحصیلات تکمیلی

خانم مولائی

157

 

مسئول آموزش گروهها

آقای ساده وند

165

 

مسئول دفتر معاونت

خانم مسعودی

159

 

کارشناس مسئول اداره فارغ التحصیلان

خانم مظفری

151

 

کارشناس اساتید

آقای دلیری

152

 

کارشناس گروه برق - الکترونیک و مهندسی پزشکی

خانم صباغی

153

 

کارشناس آموزش کل

خانم احمدپور

156

 

کارشناس آموزش کل

خانم تقی ملا

155

 

کارشناس گروه عمران

خانم معینی فر

166

 

کارشناس گروه کامپیوتر

خانم پور صابری

167

 

کارشناس گروه معماری و هنر

خانم فرخی

158

 

مدیرگروه قدرت-انتقال و توزیع

خانم مهندس شفیعی

160

 

مدیرگروه الکترونیک - مهندسی پزشکی

آقای مهندس عارف

161

 

مدیرگروه کامپیوتر- IT

آقای مهندس صحفی

163

 

مدیر گروه عمران و مکانیک

آقای دکتر کریمایی

169

 

مدیرگروه حسابداری

آقای کردی

170

 

مدیر گروه معماری

آقای مهندس حیدری

171

 

مدیر گروه صنایع و مدیریت

آقای دکتر رمضانی

162

 

کتابخانه

خانم رمضانی

207

 

 

 

معاونت مالی و اداری

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

معاونت مالی و اداری

آقای داوودی

-

MHDavoodi44 [AT] Yahoo [DOT] Com

مدیریت مالی و اداری

آقای حسین علایی

114

 

کارشناس امور مالی

خانم فرحناکی - باقرپناهی

102

 

کارشناس مسئول امور مالی

خانم متقیان

105

 

کارشناس حسابداری

خانم وایمندی

104

 

دبیرخانه

آقای مرتضی علایی

103

 

حراست

خانم ربیعی

112

 

نگهبانی

آقای فراهانی

108

 

آبدارخانه

 

110

 

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

معاونت دانشجویی و فرهنگی

آقای اخلاقی

-

Stud [AT] shahabdanesh [DOT] ac [DOT] ir

مسئول دفتر معاونت

آقای داوودی فر

202

 

مدیریت دانشجویی

آقای لاجوردی

203

 

مدیریت فرهنگی

حاج آقا حسینی

206

 

کارشناس امور فرهنگی

آقای محمدی

204

 

کارشناس نظام وظیفه

آقای فلامرزی

205

 

مشاوره

خانم جوشقانی

208

 

مسئول انجمن های علمی دانشجویی

خانم مهندس فرخ

208

 

 

 

واحد انفورماتیک

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

مدیریت انفورماتیک

آقای مهندس رشتی

301

Informatic [AT] shahabdanesh [DOT] ac [DOT] ir

مسئول سایت

آقای اکبرزاده

300

 

کارشناس سایت

آقای باقری

302

 

 

 

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه ها

آقای حامدی

350

 

کارشناس آزمایشگاه ها و کارگاه ها

خانم اسماعیلی

351