اخبار اخبار

تبریک سالروز 22 بهمن
تبریک سالروز 22 بهمن در مورد بیشتر بخوانید »
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال دوم 96-95
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال دوم 96-95 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال دوم 96-95
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال دوم 96-95 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه شروع کلاس ها در نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95
اطلاعیه شروع کلاس ها در نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95 در مورد بیشتر بخوانید »
انتخاب واحد غیرحضوری مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 95-96
انتخاب واحد غیرحضوری مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 95-96 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 602 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 121